Video

Video Havga-rotkon yläpuolelta, kalliopaadelta.